dr. Anathe Patschull

Trainee Patent Attorney

Anathe Patschull draagt graag bij aan het commerciële succes van cliënten door hun te voorzien van  kwalitatief patentwerk en succesvolle octrooistrategieën.

Anathe startte haar octrooicarrière in 2014 middels een Master diploma in Management van Intellectueel Eigendom en  een postdoctorale kwalificatie in Intellectueel Eigendomsrecht. Ze schreef haar proefschrift over het spel tussen  gezondheidseconomie, octrooirecht en de commerciële autorisatie van geneesmiddelen voor zeldzame ziektes.

Daarna heeft ze bij het EPO gewerkt aan de harmonisatie van Europees en internationaal octrooirecht. Ook werkte ze als Examiner op het gebied van voedingstechnologie, voertechnologie, medische apparatuur, biotechnologie en geneesmiddelen bij het Intellectual Property Office van het Verenigd Koninkrijk. Tevens heeft ze werkervaring in de IT marketing  en is ze gepromoveerd op het gebied van biofysica, bio-informatica en biochemie.

Sinds 2018 werkt Anathe als octrooigemachtigde in opleiding bij IPecunia Patents. Hier adviseert ze klanten op gebied van octrooien betreffende polymeren, chemie, biotechnologie, agro-industrie, voedsel- en voedertechnologie en gerelateerde mechanische uitvindingen.

Door de diversiteit in professionele ervaring is ze bekwaam om middels een diplomatische en constructieve benadering wetenschap, zaken en recht te combineren en zo de meeste waarde uit het intellectueel eigendom van klanten te halen.

 

IPecunia® Patents
Rijksweg Zuid 8
6131 AN Sittard

(parkeren op eigen terrein)

Postbus 593
6160 AN Geleen

Office Eindhoven
Sagittalaan 14
5632 AL Eindhoven

T +31 46 411 39 90
F +31 46 411 39 91

info@ipecunia.com

Privacy Policy
General Terms