Het blijft afwachten hoe de Brexit vorm zal krijgen, maar één ding is zeker: het is van belang in de gaten te houden welke consequenties er zullen zijn voor merken en modellen onder het EU-systeem. In het slechtste scenario, dat wil zeggen, het scenario van een zogeheten harde Brexit zonder overeenkomst, is de volgende informatie van de Britse instantie van toepassing:

– Houders van EU-merken en Gemeenschapsmodellen krijgen automatisch een Brits recht toegekend. Wie geen prijs stelt op een dergelijk recht krijgt de mogelijkheid er van af te zien. Vernieuwingskosten voor een dergelijk nieuw recht moeten op nationaal niveau gemaakt worden, apart van het oorspronkelijke EU-recht.

– Voor lopende EU-aanvragen is er geen automatische voorziening en zullen aanvragers uit eigen beweging een Britse aanvraag in moeten dienen en de bijbehorende kosten moeten maken. Dit kan tot negen maanden na de Brexit.

Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen op de voet en zullen wij onze cliënten van passend advies voorzien zodra de Brexit concreet wordt. Wij zullen alle actie ondernemen die nodig is om een soepele voortzetting van rechten mogelijk te maken.

 

IPecunia® Patents

Head Office:
Rijksweg Zuid 8
6131 AN Sittard

Eindhoven office:
Aalsterweg 191a
5644 RA Eindhoven

Mailing address:
Postbus 593
6160 AN Geleen

T +31 46 411 39 90
F +31 46 411 39 91

info@ipecunia.com

Privacy Policy
General Terms