De maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 zetten veel werkprocessen onder druk. Daardoor kan het problematisch worden om de termijnen uit of krachtens de Rijksoctrooiwet 1995 (Row 1995) te halen. Het missen van een termijn is vaak fataal voor het octrooi. Er wordt momenteel dan ook gewerkt aan een spoedwet. In het wetsontwerp wordt beoogd om de directeur van het bureau tijdelijk de bevoegdheid te verlenen om bij besluit termijnen te verlengen. En om de 50% toeslag met betrekking tot de betaling van de instandhoudingstaksen voor octrooien, die verschuldigd is gedurende de zes maanden na de vervaldag tijdelijk op nihil te stellen. Hierdoor hebben octrooihouders zes maanden extra tijd voor de betaling van de jaarlijkse instandhoudingstaks. Het streven is het wetsvoorstel de eerste helft van mei in te kunnen dienen bij de Tweede Kamer, waarna het wetsvoorstel openbaar zal worden.

Tevens is op het moment een versnelde procedure in oriënterende octrooi-onderzoeken van kracht. Octrooicentrum Nederland (OCNL) zal aanvragen voor een oriënterend octrooi-onderzoek die betrekking hebben op COVID-19 gerelateerde vragen binnen 2 werkdagen verwerken in plaats van de gebruikelijke vier werkweken.

Ondernemers die snel en veilig aan de slag willen met het maken van beschermingsmiddelen tegen het coronavirus (COVID-19), kunnen kennis hierover vinden in octrooidatabanken. Ze dienen overigens wel te letten op bestaande octrooirechten.

Meer informatie vindt u op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 

IPecunia® Patents
Rijksweg Zuid 8
6131 AN Sittard

(parkeren op eigen terrein)

Postbus 593
6160 AN Geleen

Office Eindhoven
Sagittalaan 14
5632 AL Eindhoven

T +31 46 411 39 90
F +31 46 411 39 91

info@ipecunia.com

Privacy Policy
General Terms