Het aantal ingediende octrooi aanvrages bij het EPO is met 4,6% gestegen in 2018. Bijna de helft van deze octrooi aanvrages was afkomstig uit Europa. Siemens en Huawei hadden het grootste aandeel in octrooi aanvrages. In 2018 zijn er 127.625 Europese octrooi aanvrages verleend en gepubliceerd. Dat is een stijging van 21% ten opzichte van 2017. EPO President António Campinos gelooft dat de toename in octrooi aanvrages bevestigd dat Europa een aantrekkelijke markt is voor innovatieve producten. Meer octrooi statistieken leest u in het jaarlijkse rapport van het EPO.

 

IPecunia® Patents
Rijksweg Zuid 8
6131 AN Sittard

(parkeren op eigen terrein)

Postbus 593
6160 AN Geleen

Office Eindhoven
Sagittalaan 14
5632 AL Eindhoven

T +31 46 411 39 90
F +31 46 411 39 91

info@ipecunia.com

Privacy Policy
General Terms