Per 1 juni is het nieuwe Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) in werking getreden. De nieuw geïntroduceerde nietigheidsprocedure maakt het mogelijk een verzoek in te dienen om merken uit het Benelux Merkenregister te schrappen. Tevens is het nu mogelijk om op basis van een bekend merk een oppositie in te dienen tegen een merkaanvraag voor niet-soortgelijke waren en diensten. Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op de website van Markenizer.

 

IPecunia® Patents

Head Office:
Rijksweg Zuid 8
6131 AN Sittard

Eindhoven office:
Aalsterweg 191a
5644 RA Eindhoven

Mailing address:
Postbus 593
6160 AN Geleen

T +31 46 411 39 90
F +31 46 411 39 91

info@ipecunia.com

Privacy Policy
General Terms