Strategisch advies

 

Weet u hoe u de meeste waarde uit uw kennis kan halen? Moet u wel of niet octrooieren? Dat hangt van veel factoren af. EP&C/IPecunia Patents heeft de kennis en ervaring om met u mee te denken: wat is in uw geval de beste strategie? Ons advies is altijd maatwerk.

Ook is het van belang om te bepalen of u vrijheid van handelen hebt: het is onaangenaam als op een gegeven moment blijkt dat uw product onder het octrooi van een derde valt, die u dwingt te stoppen middels een rechtszaak. Het uitvoeren van onderzoeken naar relevante stand van de techniek en het vaststellen van vrijheid van handelen hoort tot de competenties van EP&C/IPecunia Patents. We overleggen met u om dit proces overzichtelijk te laten verlopen, zodat u op elk moment weet waar u aan toe bent.

We beschikken over meer dan 50 jaar industriële bedrijfservaring en ervaring in het schrijven, gebruiken en beschermen van patenten. Bedrijven die nieuw zijn in de octrooiwereld voorzien we van passende informatie en advies. Tevens zijn we een sparringpartner voor bedrijven met een uitgebreid octrooiportfolio. We spreken de taal van de onderzoeker en ‘ontzorgen’ onze klanten in hun octrooiwensen. Doordat u één vast contactpersoon heeft binnen EP&C/IPecunia Patents, is deze volledig op de hoogte van alle lopende octrooizaken binnen uw bedrijf.

Wij komen graag naar u toe en u bent natuurlijk ook welkom bij ons op de zaak voor een vrijblijvend gesprek.

 

 

 

Wij ervaren de samenwerking met IPecunia
als zeer prettig. Er wordt
rekening gehouden
met het feit dat niet iedereen kennis heeft
van het lezen, interpreteren en schrijven
van patenten. Omdat alles in normale taal
wordt uitgelegd, hebben ook wij een beetje
inzicht gekregen in het “spel der patenten”,
zoals Jaap het
noemt.

Judith Roijen-Huijnen – Product Manager Chromaflo

 

 

 

T +31 46 411 39 90 | info@ipecunia.com
Privacy Policy | General Terms