Patents & Trademarks

 

Zoals u weet kunt u octrooi (patent) krijgen voor technologische nieuwe uitvindingen. De vraag is of dat ook voor uw vinding geldt en of u daar met uw bedrijf baat bij heeft.

De uitvinding dient nieuw te zijn en een technisch probleem op te lossen om te octrooieren. Wij helpen u zoeken naar relevante literatuur om een betere inschatting van die octrooieerbaarheid te geven.

Het product, de markt en uw individuele situatie bepalen of het nut heeft om octrooi aan te vragen. Een internationaal octrooi kan een redelijk kostbare zaak zijn, dus dient het bedrijfsplaatje er goed uit te zien.

We beoordelen samen met u of octrooiering voor u voordelen oplevert en welke die voordelen dan zijn. Met een transparante kosteninschatting kunt u zelf (vooraf) bepalen of dit traject voor u kansen biedt.

EP&C/IPecunia Patents heeft jaren ervaring in het begeleiden van ondernemingen (van klein tot multinational) met dit soort vraagstukken en – indien waardevol – het schrijven van octrooien en zorgen voor verlening, in vrijwel alle landen van de wereld.

Wij gaan graag vrijblijvend met u in gesprek voor een advies welke bescherming het beste bij uw persoonlijke situatie past.

 

 

 

“IPecunia heeft voor mij de belangrijkste
vraagstukken omtrent intellectueel eigendom
opgelost. Zij hebben voor mijn bedrijf op
een zeer proactieve en professionele wijze
de patent strategie bedacht, een uitgebreide
Freedom To Operate check gedaan en de
uiteindelijke patentaanvrage volledig verzorgd.
De samenwerking met Jaap en de rest van het
IPecunia team was zeer goed.”

Erik Spelt – CEO Quva

 

 

T +31 46 411 39 90 | info@ipecunia.com
Privacy Policy | General Terms