Het cliché is waar: als je niet op zoek bent naar een relatie, loop je iemand tegen het lijf. Zo was het ook voor ons bij EP&C Patent Attorneys en IPecunia Patents. Vanaf 3 januari 2022 gaan we samen verder. Onze octrooibureaus zijn complementair aan elkaar. Hierdoor hebben we voor u nog meer expertise in huis om uw intellectueel eigendom optimaal te beschermen.

EP&C Patent Attorneys heeft kantoren in Rijswijk, Utrecht, Amsterdam en Turnhout (België) en IPecunia Patents is gevestigd in Sittard. De samenwerking betekent voor de bureaus dus een uitbreiding van het geografische gebied, maar daarnaast ook een uitbreiding van de expertise. IPecunia Patents heeft veel kennis van chemie, EP&C is een sterke speler op het gebied van onder meer werktuigbouwkunde, Life Sciences en High Tech. En wat ze gemeen hebben is dat ze beiden excelleren in strategisch advies voor klanten.

Verandering voor de klant
Voor u als klant verandert er in eerste instantie weinig: u houdt contact met uw vaste aanspreekpunt en de beide bureaus blijven kantoor houden op de vertrouwde plek.
Naarmate de samenwerking zich verder ontwikkelt kunt u gebruik maken van gemachtigden van een van beide kantoren, die specifieke expertise bezitten. Zo sluit de expertise van de gemachtigden optimaal aan op uw octrooivraagstuk.
Niet op zoek, toch een gezamenlijke toekomst.

Menno Ong, managing director van EP&C, legt uit waarom de samenwerking met IPecunia Patents past binnen de strategie van EP&C: “We hebben al langer de ambitie om iets groter te groeien. Chemie is bijvoorbeeld een van de kennisgebieden die we graag willen uitbreiden. Onze insteek is normaalgesproken om zelf mensen aan te nemen en op te leiden. We waren dus niet op zoek naar een partner. Maar toen kwam IPecunia Patents op ons pad. Hun expertise binnen de chemie, de manier waarop ze klanten centraal stellen en de bedrijfscultuur past goed bij EP&C. Een gezamenlijke toekomst is daarom niet meer dan logisch.”

Ook Jaap Renkema, directeur van IPecunia Patents, ziet het samengaan met EP&C als een vanzelfsprekende stap. “Ik wil graag onze expertisebasis verbreden met een kantoor dat dezelfde taal spreekt. Die taal is dat we voor het succes van de klant gaan. Door met EP&C samen te gaan, kunnen onze klanten gebruikmaken van nog meer expertise van hoge kwaliteit en in een groter gebied. Er zijn meer schouders om onze klanten mee te bedienen.”

Visie op een betere wereld
Voor Menno Ong gaat octrooieren niet alleen om bescherming van innovaties. “De klant centraal is de basiskracht van EP&C. Die cultuur zie ik ook terug bij IPecunia Patents. Het gaat nog verder dan dat. We zien het als een beroepseer om de wereld beter te maken door innovaties. We staan daarom naast onze klanten, om ze verder te helpen met de ontwikkeling en de bescherming. Die innovatie moet iets bijdragen aan de planeet. We willen bijvoorbeeld niet werken aan innovaties die de wereld slechter maken.”

Klantgerichtheid past ook binnen de cultuur van IPecunia Patents licht Jaap Renkema toe: “De filosofie van IPecunia Patents is niet om maar zoveel mogelijk te verkopen. We willen echt het beste voor onze klanten, we willen dat het goed met hen gaat. En als dat betekent dat niet octrooieren verstandiger is, dan adviseren we dat. Verder hebben we korte lijnen, alles is super georganiseerd. Klanten worden echt ontzorgd. Deze werkwijze past goed bij EP&C en we kunnen hierin nog meer van elkaar leren.”

Historie EP&C en IPecunia Patents
EP&C kent een rijke historie. De basis werd in 1939 gelegd met de oprichting van octrooi- en merkenbureau Exterpatent in Den Haag. Door een fusie met Polak & Charlouis ontstond in 1995 EP&C. Inmiddels heeft EP&C zo’n 85 medewerkers, waarvan ongeveer 35 octrooi- en modellenspecialisten. Wereldwijd is EP&C een erkend adviseur en dienstverlener in de bescherming van intellectueel eigendom.

IPecunia Patents dankt haar naam aan de combinatie van IP- intellectual property – en Pecunia, wat geld betekent. De filosofie daarachter is dat IPecunia Patents door de bescherming van intellectueel eigendom de waarde van haar klanten vergroot. IPecunia Patents is opgericht door Jaap Renkema in 2006. Het kantoor is gevestigd in Sittard, waar momenteel ongeveer 9 medewerkers werken aan de bescherming van innovaties.

Wens voor de toekomst
We zien uit naar een succesvolle samenwerking waarin we met elkaar bijdragen aan innovaties die de wereld een betere plek maken.
Heeft u vragen over onze samenwerking? Neem dan gerust contact met ons op.

 

 

EP&C/IPecunia Patents
Rijksweg Zuid 8
6131 AN Sittard

(parkeren op eigen terrein)

Postbus 593
6160 AN Geleen

T +31 46 411 39 90
F +31 46 411 39 91

info@ipecunia.com

Privacy Policy
General Terms